Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 11. 2012

Vibrodiagnostika

Vibrodiagnostika

Nejen pro váš motor ale i pro ostatní strojní zařízení

Připravuji dlouhodobí projekt měření motorů všech typů vašich strojů s rozsáhlou databází pro diagnostikování závad nejen motorů. Diagnostika náprav apod.

Základní měření vašeho motoru je možné provádět kdykoliv a kdekoliv stačí si domluvit schůzku a můžeme váš motor diagnostikovat a nadále monitorovat jeho stav.

 

Vibrační diagnostika neboli vibrodiagnostika je jednou z metod bezdemontážní nedestruktivní diagnostiky rotačních strojních zařízení. Využívá vibrace, které generuje zařízení v chodu, jako zdroj informací o způsobu jeho provozu. Vibrodiagnostika je rovněž významným nástrojem moderních prediktivních a proaktivních metod údržby strojních zařízení. Pomocí vibrodiagnostiky se údržba strojních zařízení plánuje dle skutečného stavu a odpadají mnohdy zbytečné preventivní opravy, což vede k nemalým úsporám náhradních dílů i času potřebného na opravy strojních zařízení. Na pravidelně monitorovaných zařízeních se rovněž prodlužuje perioda odstávek, které je možné plánovat s dostatečným předstihem s tím, že je z výsledků měření zřejmé, jaký uzel bude předmětem oprav.

Činnosti související s vibrodiagnostikou:

Dnešní moderní systémy zabývající se sledováním stavu strojních zařízení na základě jejich vibrací nemají za úkol pouze detekci neuspokojivých stavů, ale i okamžité odstraňování závad, které nevyžadují výrazné montážní zásahy. Nejčastěji rozšířené závady jsou nevývaženost a nesouosost. Oba tyto stavy rychle a efektivně odstraňuje provozní vyvažování resp. ustavování. Další aplikací, která využívá měření vibrací jsou tzv. Provozní tvary kmitu.

Provozní vyvažování:

Obecně lze konstatovat, že nevývaha vzniká, pokud geometrická osa nesouhlasí s centrální osou setrvačnosti stroje. Vzniklé vibrace zkracují životnost ložisek, nadměrně namáhají konstrukce a základy daných zařízení a v konečném důsledku mohou způsobovat i nevratné poškození celku. Provozním vyvažováním lze vzniklou nevyváženost rychle odstranit a uvést vibrace na přijatelnou úroveň.


Základní dělení vyvažování:

  • jednorovinové (základní měření)
  • vícerovinové (diagnostické měření a sledování vzniku závady)