Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 11. 2018

Základní diagnostika pro správnou funkci a životnost vašeho motoru I

Základní diagnostika pro správnou funkci a životnost vašeho motoru

Není diagnostika jako diagnostika, nespojujte termín“ Diagnostika“ s moderní technologií počítačů použitých v současných automobilech. Rád bych vám, představil zařízení z konce 70. let minulého století, kdy motory nebyly vybaveny žádnou speciální elektronikou.  Jedná se o sestavu servisních přístrojů s mnoha funkcemi a možnostmi pro odhalování závad a hlavně pro přesné nastavení a seřízení vašeho motoru. Přístroje které vám budu podrobně popisovat se vyráběly v národním podniku Jiskra Tábor.

Nebudu popisovat dopodrobna jednotlivá nastavení přístrojů jelikož pravděpodobně tyto přístroje nevlastníte.  Avšak v brzké době se dozvíte více o nabídce pro měření vašeho vozu.

Je mnoho faktorů, které ovlivňují životnost dílů vašeho motoru a následně mají vliv na celkovou funkci a výkon vašeho motoru. Každý stroj vyžaduje svého odborníka, který ví, jak vše nastavit a seřídit pro maximální výkon, vyvážený chod, plynulou a ekonomickou jízdu vašeho stroje.

Včasnou a správnou diagnostikou a kontrolou motoru včetně výfukových spalin, předejte problémům a komplikacím při jeho případné opravě.

Kontrola nastavení základního a dynamického měření předstihu pomocí přístroje PALTEST JT 180A

01-zakladni-diagnostika-03.jpg

Přístroj určený pro seřízení a kontrolu čtyřdobých zážehových motorů pro měření:
-otáčky klikového hřídele
-základního předstihu, charakteristiku v závislosti na otáčkách nebo podtlakové regulace
-funkce ventilů v závislosti na otáčkách motoru / typ motoru OHV a OHC /
-teploty oleje motoru

Měření předstihu a kontroly funkce ventilů na základě stroboskopické metody, podmínkou měření je označení HU prvního válce na vývodu klikové hřídele / setrvačník, řemenice/

Přístroj lze využít s osciloskopem JT153 k měření úhlových údajů pohyblivých částí motoru

01-zakladni-diagnostika-01.jpg

Měřící rozsahy:
Úhlové 0 – 60°, 0 – 600° klikového hřídele
Otáčkové 0 -1 200, 0 – 6000, 0 – 12 000 ot/min
Teplotní  0 – 120 °C

Pokud se kontroluje nastavení předstihu za klidu motoru klasickými metodami, zjišťuje se tzv. Základní předstih. Základní předstih je předepsán výrobcem motoru pro určité oktanové číslo. Takto nastavený motor je možné spustit, ale je nutno ho dynamicky seřídit a nastavit jej předstihoměrem. Předstihoměr  nemusí být vždy vybaven stroboskopickou lampou, ale  pouze měřícími  přístroji na kterých, je možné hodnoty odečítat. Náš přístroj JT180A je vybaven stroboskopickou lampou pro jednoduší a rychlejší měření .

01-zakladni-diagnostika-07.jpg

Elektronický předstihoměr a otáčkoměr který použijeme s označením JT180A umožňuje kontrolovat přímo na motoru stroboskopický základní předstih , průběh změny předstihu v závislosti na otáčkách nebo podtlaku / tzv. charakteristiku předstihu a její regulace v rozdělovači /funkci ventilů rozvodu OHV nebo OHC při různých otáčkách. Ve spojení s osciloskopem JT150A a příslušným snímačem můžeme kontrolovat přesnost úhlového rozdělení jisker rozdělovačem, přibližně měříme bezdotykově dynamický úhel otevření  sacích a výfukových ventilů i jiné další úhlové hodnoty.

Zapojení JT180A na obrázku je schéma zapojení přístroje při kontrole předstihu.

01-zakladni-diagnostika-08.jpg

Současně se na přístroji měří otáčky motoru  na řemenici klikového hřídele a bloku motoru musí být vyznačeny rysky odpovídající horní úvrati prvního pístu a válce. Před měřením předstihu musí být správně nastaven odtrh  / úhle sepnutí kontaktů /. Po krátkém cejchování přístroje na rozsah 60° se nastaví předepsané otáčky motoru. Stroboskopická lampa vydává synchronně s otáčkami motoru světelné impulsy, které osvětlují značku na řemenici. Regulačním knoflíkem na lampě se tyto impulsy zpožďují, až se ustaví značka na řemenici proti značce na bloku motoru / viz obrázek nastavení značek a měření / Na stupnici přístroje se následně odečte hodnota skutečného předstihu při otáčkách, které je možno odečíst na druhém přístroji. Pozor charakteristika odstředivé regulace se musí prověřovat  při odpojeném podtlakovém regulátoru  pokud je jím rozdělovač vybaven. Podtlaková regulace se kontroluje podle rozdílu celkové a odstředivé regulace.

Pokud motor klepe i po seřízení a nastavení předstihu a jeho regulace, může to způsobovat  např. zakarbonovaný spalovací prostor, přehřáté zapalovací svíčky nebo nesprávná funkce karburátoru.

Seřízení a nastavení správného předstihu  ovlivňuje celkovou životnost namáhaných dílů v motoru jako jsou: svíčky, ventily,pístní kroužky a především spotřeba paliva.

Pro správnou funkci a seřízení motoru je nutné samozřejmě kontrolovat výfukové plyny přístrojem JT220.

Popis analyzátoru výfukových plynu JT 220

01-zakladni-diagnostika-04.jpg

Analyzátor výfukových plynů, který umožňuje kontrolu správného nastavení  karburátoru respektive spalované směsi.

Vyhodnocování  technického stavu a funkce karburátoru se dělají nepřímým měřením směšovacího poměru na základě analýzy  výfukových plynů.

Základní zapojení  přístroje viz obrázek.

Motor na kterém budeme provádět měření musí být zahřátý na provozní teplotu to platí stejně pro předchozí měření předstihu. Aby měření bylo objektivní neměl by motor být ve špatném technickém stavu, malé komprese neseřízené ventily atd. V případě zjištění těchto technických závad se měření nedoporučuje.

Naměřené hodnoty směšovacího poměru mají být v rozsahu 13,2 až 15,5 pokud není , doporučeno výrobcem motoru jinak.  Pro přesné měření  a odhalení možných závad je vhodné připojit na podtlak v sacím potrubí vakuometr . Ten to přístroj by měl při volnoběžných otáčkám motoru (475 až 500 ot/min) ukazovat podtlak 0,06 až 0,078 MPa to se rovná hodnotě 435 až 565 mm HG.

Přesahuje-li směšovací poměr, horní mezní hranici, je směs chudá a příčinou bývá nízká hladina v plovákové komoře karburátoru nebo zanesená hlavní tryska karburátoru případně i její přívod tzn. sítko na hlavním šroubení karburátoru.  Také to může způsobovat falešné přisávání vedlejšího vzduch netěsnou hřídelkou klapky karburátoru nebo netěsným sacím potrubím.

Jsou-li hodnoty naměřené pod spodní  hranicí, je směs příliš bohatá a příčinou může být naopak vysoká hladina v plovákové komoře karburátoru. Další možností je nesprávná funkce akcelerační pumpičky přes kterou dochází k přisávání palivové směsi nebo je nefunkční automatický sytič popřípadě je špatná funkce neseřízením táhla případně nefunkční klapka. V případě nadměrného zanesení vzduchového filtru může taktéž docházet k přílišnému podtlaku a tím k přílišnému sání paliva do motoru. Nelze-li dosáhnout správného směšovacího poměru, vyžaduje karburátor celkovou opravu a seřízení.

Jelikož složení směsi ve spalovacím prostoru motoru se během jízdy značně kolísá s ohledem na dynamiku jízdy  je doporučeno brát měření  jako základní pro nastavení a seřízení celého  stroje. Základním měřením je možné odhalit mnoho závad, které je nutné odstranit. Pro dokonalé nastavení a seřízení celého soustrojí jako třeba u závodních strojů je nutno použít válcový dynamometr na kterém je možné simulovat všechny aspekty trati.

 

Pokračování v dalším článku o diagnostice: Základní diagnostika pro správnou funkci a životnost vašeho motoru

 

 

Náhledy fotografií ze složky Diagnostika JT251A