Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 12. 2020

Komparační mikroskop - Comparex

Komparační mikroskop - Comparex

Mikroskopický přístroj umožňuje velice přesné porovnání vzorku se vzorkovnicí  jednotlivých etalonů. Včetně fotografického výstupu do zprávy o provedení zkoušky a vyhodnocení.

Metody porovnání s etalony drsnosti Tato metoda je založena na subjektivní porovnávání kontrolovaného povrchu s povrchem vzorkovým, u kterého je drsnost známá. Porovnávat se mohou jen povrchy, které jsou opracované stejnou nebo podobnou technologií. Výsledkem kontroly je zjištění, že kontrolovaná plocha je hladší nebo drsnější než vzorová. K porovnání se používají samotné etalony drsnosti nebo vzorkovnice drsnosti povrchu. Vzorkovnice jsou kazety, které jsou seřazené do jednotlivých kolekcí obsahující vzorky etalonů obrobené různými druhy opracování v různých stupních drsnosti. Porovnávání se vykonává hmatem a zrakem, přičemž hmat umožňuje přesnější rozlišení dvou drsností. Při kontrole zrakem je možné pomoci si lupou nebo se využívají porovnávací mikroskopy jako například Comparex Meopta.

Měření metodou světelného řezu

ři optickém způsobu měření drsnosti se využívá například metody světelného řezu. Pro měření touto metodou se využívá nejčastěji mikroskop Schmaltz. Při metodě světelného řezu je rovnoběžný svazek světelných paprsků omezený štěrbinou do tvaru velmi tenké světelné rovina a je promítaný optickým systémem pod úhlem 45° na měřený povrch. Průnikem této roviny s nerovnostmi povrchu vznikne obraz profilu šikmého řezu nerovnosti povrchu, který má většinou tvar vlny v tmavém poli mikroskopického obrazu. Z obrysu ostřejší strany tohoto obrazu se stanoví měřením pomocí okuláru hodnota parametru drsnosti. 

detail-principu.png

Dokumentace k přístroji Comparex

Zvláštní příslušenství k přístroji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Comparex